Scoula primara

In scoula primara vegnan ca. duos terzs da las lecziuns instruidas in rumauntsch, ün terz in tudas-ch. In prüma e seguonda classa vain mantgnieu il princip „üna persuna – üna lingua“.

Que voul dir, cha la magistra da classa instruescha ils rams in rumauntsch ed ün oter magister ils rams in tudas-ch. A partir da la terza classa instruescha la listessa persuna rams in rumauntsch ed in tudas-ch, la lingua nu müda però infra üna lecziun.

1a classa: Annatina Werro

2a classa: Raffaele Greco

3a classa A: Ladina Simonelli; Flavia Florin

3a classa B: Urs Camozzi

4a classa: Corina Derungs; Victoria Mosca

5evla classa A: Giulia Mercuri

5evla classa B: Rimplazzamaint

6evla classa A: Francesca Schärli

6evla classa B: Andreina Gaudenzi

Persunas d’instrucziun da ram: André Gemassmer; Inglina Gaudenzi; Karin Näf; Ursina Schorta; Susan Steffen

Pedagogia curativa: Nina Bolliger; Ursula Vetsch cun Orfeo; Claudio Rebelo; Doris Fischer; Selina Bontognali (IBBF)

Promoziun linguistica: Erica Buzzetti; Nina Defila